Movie Detail

RAJMATA JIJAU ( राजमाता जिजाऊ )

Rajmata Jijau Marathi Film Poster
Studio/presenter: Jijaee Chitra
Genres: Historical
Rating: na
Censor: U/A
Duration: 120 mins
Producer: Mrs. Mandatai Sharadrao Nimase
Exe-Producer: Rahul Khandare
Co-Producer: Sharadarao Nimase
Director: Yashwant Bhalkar
Writer: Novel ‘Jijau Saheb’ By Madan Patil
ScreenPlay: Prataap Ganagawane
Dialogues: Prataap Ganagawane

Producer: Mrs. Mandatai Sharadrao Nimase
Exe-Producer: 
Rahul Khandare
Co-Producer: 
Sharadarao Nimase
Director: 
Yashwant Bhalkar
Writer:
 Novel ‘Jijau Saheb’ By Madan Patil
ScreenPlay:
 Prataap Ganagawane
Dialogues: 
Prataap Ganagawane
Lyrics:
Babasaheb Saudagar
Music:
Shashank Powar
Singers:
Kailash Kher, Suresh Wadkar
Choreography:
Sangram Bhalkar
Cinematography:
B. Laxman
Art:
Arun Rahane
Costumes:
Purnima Oak
Make Up:
Suhas Gavate
Editor:
Vijay Khochikar
Cast:
Prof. Dr. Smita Deshmukh, Amol Kolhe, Milind Gunaji, Rahul Solapurkar, Aarti Shinde, Vedant Gundu, Nikhil Nerlekar, Sahivam Jadhav, Chandrashekhar Saudagar

na

na

na

na

Rajmata Jijau Marathi Film Poster

na

Most Popular

To Top