Movie Detail

RAJMATA JIJAU

Rajmata Jijau
Studio/presenter: Jijaee Chitra
Genres: Historical
Rating: na
Censor: U/A
Duration: 120 mins
Producer: Mrs. Mandatai Sharadrao Nimase
Exe-Producer: Rahul Khandare
Co-Producer: Sharadarao Nimase
Director: Yashwant Bhalkar
Writer: Novel ‘Jijau Saheb’ By Madan Patil
ScreenPlay: Prataap Ganagawane
Dialogues: Prataap Ganagawane

Producer: Mrs. Mandatai Sharadrao Nimase
Exe-Producer: 
Rahul Khandare
Co-Producer: 
Sharadarao Nimase
Director: 
Yashwant Bhalkar
Writer:
 Novel ‘Jijau Saheb’ By Madan Patil
ScreenPlay:
 Prataap Ganagawane
Dialogues: 
Prataap Ganagawane
Lyrics:
Babasaheb Saudagar
Music:
Shashank Powar
Singers:
Kailash Kher, Suresh Wadkar
Choreography:
Sangram Bhalkar
Cinematography:
B. Laxman
Art:
Arun Rahane
Costumes:
Purnima Oak
Make Up:
Suhas Gavate
Editor:
Vijay Khochikar
Cast:
Prof. Dr. Smita Deshmukh, Amol Kolhe, Milind Gunaji, Rahul Solapurkar, Aarti Shinde, Vedant Gundu, Nikhil Nerlekar, Sahivam Jadhav, Chandrashekhar Saudagar

na

na

na

na

Rajmata Jijau

na

Most Popular

To Top