Movie Detail

Shahanpan Dega Deva

Shahanpan Dega Deva
Studio/presenter: Great Maratha Entertainment Company Pvt. Ltd.
Release Year: 2011
Genres: Comedy
Rating: na
Censor: U/A
Duration: 120 mins
Director: Atul kale, Sudesh Manjrekar
ScreenPlay: Abhijeet Deshpande,Mahesh Majrekar
Dialogues: Sanjay Pawar

Director: Atul kale, Sudesh Manjrekar
ScreenPlay: Abhijeet Deshpande,Mahesh Majrekar
Dialogues: Sanjay Pawar
Cast:  Bharat Jadhav, Ankush Choudhary, Sanjay Narvekar, Vaibhav Mangale, Siddharth Jadhav, Kishore Kadam, Santosh Juvekar, Kamlakar Satpute, Manva Naik, Kranti Redkar and Mahesh Manjrekar.

na

na

na

na

Shahanpan Dega Deva

na

Most Popular

To Top
  • News Alert Subscription
  •