Movie Detail

Lapandav

 Lapandav
Genres:  Comedy, Drama
Rating: na
Censor: U/A
Duration: 120 mins
Director: Pitambere Kale

Cast: Ashok Saraf, Vandana Gupte, Vikram Ghokhale, Savita Prabhune, Varsha Usgaonkar, Ajinkya Dev, Sunil Barve, Pallavi Ranade, Sai Deodhar

na

na

na

na

Lapandav

na

Most Popular

To Top
  • News Alert Subscription
  •