Movie Detail

Anolakhi He Ghar Majhe

Movie Detail of  Anolakhi He Ghar Majhe
Movie: Anolakhi He
Ghar Majhe
Rating:
Genre: Family Drama
Release Year: 2009
Company: Nomad Films, Akshar Films
Producers: Juned Menon, Shekhar More
Director: Sachin Dev
Story:
Screenplay: Sachin Dev, Sachin Darekar,
Dnyanesh Bhalekar,
Dialogues: sachin Darekar
Lyrics: Pravin Davane, Guru Thakur
Music: Ashish Rego,
K.C. Loy
Singers: Pan. Shrivastav, Ravindra
Sathe, Prita Majumdar, Neha Rajpal, Saurabh, K.C. Loy, Sadhna Sargam,
Arun Ingale, Kshitij Wagh
Cinematography: Raja Satankar, Rahul Jadhav
Cast: Ashok Saraf, Tushar Dalvi,
Kavita Laad, Pushkar Kshotri, Meghna Vaidya, Sushant Shelar, Uday
Tikekar, Shital Maulik, Supriya Pathare, Trushna Beltangadi, Umesh
Mitkari
Synopsis:
Awards:
Website:

Most Popular

To Top