Lyrics

Sunyasunya Maifilit Mazya from Umbartha

Songs
01. Sunyasunya Maifilit Mazya
02. Chand Matalaa
03. Gagan, Sadan Tejomay
04. Ganjalelya Othas Mazya

Title: Umbartha
Singers: Lata Mangeshakar,
Ravindra Sathe
Music: Pan. Hrudaynath Mangeshakar
Lyrics: Suresh Bhat, Vasant Bapat

Most Popular

To Top