Lyrics

Chhadi Lage Chhamchham from Shyamchi Aai

Songs
01. Chhadi Lage Chhamchham
02. Bharjari Ga, Pitambar

Title: Shyamchi Aai
Singers: Asha Bhosale,
Pan. Hrudaynath Mangeshakar
Music: Vasant Desai
Lyrics: Vasant Bapat, Pralhad Keshav Atre

Most Popular

To Top
  • News Alert Subscription
  •