Songs Lyrics of Nital: Pani Sa Nirmal Ho

 
Song lyrics of  Nital
- Movie Details -
  Title:   Nital Lyrics

01. Nital Nital Araspani
02. Pani Sa Nirmal Ho
03. Unn Vedya Pawasat Nhaan
04. Andharachya Bhavati Aahe
05. Nishabd Shabd Ashant Shant
06. Title Song

Singers:   Amruta Subhash,
Dr. Shekhar Kulkarni, Parth Umarani,
Dr. Supriya Gadekar, Sujeet Soman,
Jyoti Subhash
Music:   Shreerang Umarani
Lyrics:   Suneel Sukathankar
Rating:  
 
Song:
Pani Sa Nirmal Ho
Music: Shreerang Umarani
Lyrics: Suneel Sukathankar
Singer: Amruta Subhash, Dr. Shekhar Kulkarni


 
  Print PageSend This Page to A FriendPrintPrint Print PagePost Comments Print PageSubmit Lyrics