Lyrics

Lal Jivhala Shabdach from Jivhala

01. Ya Chimnyanno Parat
02. Chandaraani
03. Lal Jivhala Shabdach
04. Desha Hich Mata

Title: Jivhala Songs
Singers: Lata Mangeshakar, Asha Bhosale, Sudhir Phadake
Music: Shriniwas Khale
Lyrics: G. D. Madgulkar
Song: Lal Jivhala Shabdach
Singer: Sudhir Phadake

Lala jivhala shabdach khote, masaa mashas khai
kuni kunache nahi raja, kuni kunache nahi
pise, sanatadi, kaadya jamavi, chimni bandhi kote
danaa, danaa aanun jagavi, jiva kovale chhote
balavataa bala pankhamadhale, pillu uduni jai

raktahi jethe sud sadhate, tethe kasali mayaa ?
kon kunachi bahin, bhau, pati, putra va jaaya
sangayachi nati sagali, jo to apule pahi

manus karato prem swatavar, visarun jato deva
kon olakhi upkarate, prema an sadbhavaa
kon kunacha kashaas hoto ya jagati utarai

Most Popular

To Top
  • News Alert Subscription
  •