Prajakata Mali, Shirya Pilgaonkar, Sheetal Dabholkar