Songs Lyrics of Ayushyavar Bolu Kahi: Jara Chukiche

 
SONG LYRICS OF AYUSHYAVAR BOLU KAHI

Songs

01. Jara Chukiche
02. He Bhalate Avaghad
03. Pratyekachi Ratra
04. Nasates Ghari Tu
05. Mi Morcha
06. Atasha Ase He
07. Saheb Mhanato
08. Ved Lagal

  Album: Ayushyavar Bolu Kahi
Audio on: Fountain
Singer: Sandeep Khare, Saleel Kulkarni
Music: Sandeep Khare
Lyrics: Sandeep Khare
Song: Jara Chukiche Jara Barobar


Jara chukiche jara barobar bolu kahi
chala dostaho ayushyavar bolu kahi

Ugach valase shabdanche he det raha tu !
bhidale nahit dole tovar bolu kahi !!

Tufan pahun tiravar kujabaujalya hodya
paath firu de tyachi nantar bolu kahi

udyaudyachi kiti kalaji? bagh rangetun -
- 'parava' ahe udyachnanatar bolu kahi !!

Shabd asu de hatamadhye kathi mhanuni
vaat andhali pravas khadatar! bolu kahi

 
  Print PageSend This Page to A FriendPrintPrintPrint PagePost CommentsPrint PageSubmit Lyrics