AlbumLyrics

‘Jara Chukiche Jara Barobar’ from Ayushyavar Bolu Kahi

Ayushyavar Bolu Kahi

 

Songs

01. Jara Chukiche
02. He Bhalate Avaghad
03. Pratyekachi Ratra
04. Nasates Ghari Tu
05. Mi Morcha
06. Atasha Ase He
07. Saheb Mhanato
08. Ved Lagal

Album: Ayushyavar Bolu Kahi
Audio on: Fountain
Singer: Sandeep Khare, Saleel Kulkarni
Music: Sandeep Khare
Lyrics: Sandeep Khare
Song: Jara Chukiche Jara Barobar

Jara chukiche jara barobar bolu kahi
chala dostaho ayushyavar bolu kahi

Ugach valase shabdanche he det raha tu !
bhidale nahit dole tovar bolu kahi !!

Tufan pahun tiravar kujabaujalya hodya
paath firu de tyachi nantar bolu kahi

udyaudyachi kiti kalaji? bagh rangetun –
– ‘parava’ ahe udyachnanatar bolu kahi !!

Shabd asu de hatamadhye kathi mhanuni
vaat andhali pravas khadatar! bolu kahi

Most Popular

To Top
  • News Alert Subscription
  •